Categoría: Tai-jitsu

NORMATIVA de Tai-Jitsu

Descarga la Normativa de Tai-Jitsu del Departamento Nacional de Tai-Jitsu (RFE):   – Reglamento de Competición TAI-JITSU. – Normativa de Grados TAI-JITSU.